Behandla åderbråck

Det varierar hur mycket man lider av sina åderbråck, men många upplever det som påfrestande eftersom det ofta syns så tydligt på huden och är kosmetiskt störande. Det finns flera sätt att lindra de symtom som redan uppstått, och vi på Åderbråckskliniken i Uppsala & Stockholm kan erbjuda flera behandlingsmetoder mot åderbråck.

Orsaker till åderbråck

Åderbråck uppstår när venklaffarna är defekta och venernas väggar ger efter och vidgar sig, vilket orsakar en ansamling av blod i venen. Om klaffarna inte kan reglera blodflödet endast åt ett håll, mot hjärtat för att syresättas, sker ett backflöde. Detta leder till ett ökat tryck nedåt i benet som orsakar åderbråck. Åderbråck uppkommer ofta med ålder och slitage, men det kan även vara ärftligt eller ha andra orsaker, såsom övervikt och graviditet.

När ska man behandla åderbråck?

Beslutet att behandla åderbråck är oftast en kombination av medicinska och kosmetiska överväganden. Om du upplever obehag eller smärta kopplat till dina åderbråck, är det en tydlig indikation på att det kan vara dags för behandling. Symptom som tyngdkänsla, klåda, brännande känsla,  smärta eller trötthet i benen kan vara tecken på att åderbråcken orsakar cirkulationsproblem. För de som inte upplever fysiska symtom kan estetiska överväganden ändå leda till beslutet att genomgå behandling, särskilt om åderbråcken är synliga och leder till självmedvetenhet eller obehag med sitt utseende. Du kanske undviker vissa typer klädesplagg eller situationer.

Ytterligare skäl till behandling kan vara förebyggande. Om det finns en familjehistorik av åderbråck med komplikationer eller om du har faktorer som ökar risken (till exempel långvarigt stående arbete eller huvudstams-åderbråck)  kan tidig behandling förhindra att tillståndet förvärras och leda till bensår eller hudskador som inte läker. Det är viktigt att konsultera en specialist som kan bedöma svårighetsgraden av dina åderbråck och rekommendera den mest lämpliga behandlingen. På  Åderbråckskliniken i Uppsala och Stockholm är vi redo att vägleda dig genom processen, oavsett om det handlar om att lindra symtom eller förbättra ditt välbefinnande.

Innan behandlingen genomförs en konsultation

För att veta vilken behandling som är bäst genomför vi på Åderbråckskliniken en förundersökning med ultraljud. Där får vi reda på mer om åderbråcket och vi kan bestämma vilken metod som lämpar sig bäst. Det finns många metoder tillgängliga som alla är smärtfria och säkra. Man behöver sällan sjukskriva sig någon längre period, och endast lokalbedövning används.

Olika åderbråcksbehandlingar

På Åderbråckskliniken använder vi oss av moderna och effektiva metoder för att behandla åderbråck. Här är en presentation av de behandlingar vi använder:

EVL (Endovenös laserkirurgi)

Vid laserkirurgi  kanyleras åderbråckets huvudstam, med stöd av ultraljud, och en laserfiber placeras i kärlet. Bedövningsvätska omger huvudstammen för att skydda omgivande vävnad. Genom att laserenergin ger värme tillsluts kärlet, och blodflödet förhindras, vilket stoppar det läckage som bidrar till åderbråckens bildning. Detta är en mycket effektiv metod för att ta bort åderbråck och har i stort sett ersatt öppen kirurgi. Du kan röra dig fritt direkt efteråt men bör undvika större ansträngning under de första dagarna.

Duplex guidad skuminjektion (Foam)

Skuminjektion är en behandlingsmetod där ett skum av skleroserande medel injiceras under noggrann ultraljudsstyrning. Skummet gör att venen täpps till, och blodet söker sig andra vägar. Processen får åderbråcken att skrumpna och försvinna. Efter behandlingen kan ådran kännas lite öm. Det kan uppstå ett brunt pigmentstreck som bleknar bort efter några veckor eller månader. Du kommer att behöva använda en lång stödstrumpa dag och natt under två till sex veckor, och sedan hålls strumpan på dagtid under ytterligare två veckor (beroende på ordination). Detta är en metod som används vid mer ytliga åderbråck eller hos de som redan tidigare har behandlats för åderbråck.

Både skum- och laserbehandling är medicinska behandlingar som syftar till att ta bort obehaget som man upplever. De tar ca 45-60 minuter att utföra under lokalbedövning. För att ta bort de synliga åderbråcken och ådernät används följande tekniker:

Mikrosklerosering

Mikrosklerosering är en idealisk metod för behandling av ådernät och ”kärlspindlar”. Genom en fin nål injiceras en lösning som får kärlet att gradvis blekna och försvinna. Behandlingen är nästan smärtfri eftersom ämnet som sprutas in också innehåller ett bedövningsmedel. Många patienter behöver mellan två och tre behandlingssessioner med 4-6 veckors mellanrum för optimala resultat. Det kan även räcka med ett injektionstillfälle beroende på ådernätens utbredning.

De första dagarna rekommenderar vi stödstrumpor dygnet runt. Injektionsmetoden för att behandla blodkärl medför sällan några större risker. Dock kan vissa lindriga biverkningar uppstå. Direkt efter behandlingen kan blodkärlen skifta i färg, från rött till mörkare nyanser, innan de gradvis bleknar. Det kan också uppstå mindre svullnader, liknande insektsbett, samt tillfälliga missfärgningar som vanligtvis försvinner inom några veckor. Vissa kan uppleva klåda och en brännande känsla som varar i några timmar eller dag.

Flebektomi

Vid en flebektomi tas segment av ytliga åderbråck tas bort med ett specialinstrument via små snitt på ca 2-3 mm. Dessa snitt behöver inte sys igen och läker nästan utan någon synlig ärrbildning. Läkaren kommer efter operationen att sätta små förband över snitten, och benet kommer att lindas in. Detta kompressionsbandage ska sitta på under 48 timmar, och du fortsätter sedan att använda kompressionsstrumpor så länge svullnaden sitter i. Det kan uppstå blåmärken mindre blodläckage, men detta är inget att oroa sig över. Hur länge dessa sitter kvar varierar från person till person, men det kan dröja så länge som ett halvår innan den sista skuggan har avbleknat. Att åderbråcken är borta ser man redan när bandaget tas av. Men läkningen fortsätter, så om prickar kan ses och eventuella nyanser i huden dröjer flera veckor.

Priser för åderbråcksbehandling

Det totala priset är beroende av vilken behandlingsform som är bäst för dig. Vid konsultationen vet vi mer och kan ge dig en kostnadsuppskattning. Här finner du en prislista över de olika behandlingsmetoderna.

Sammanfattning: Behandling av åderbråck

Behandling av åderbråck är en relativt enkel och smärtfri process. Patienter kan uppleva en lätt obehagskänsla under proceduren, men påtaglig smärta är sällsynt. Behandlingen tar oftast inte mer än en timme. Man är på kliniken i tre timmar, inkluderat informationssamtal, utprovning av stödstrumpor och fika på eget rum. Efter ingreppet kan det uppstå vissa restsymtom som blåmärken eller svullnad, men dessa försvinner vanligtvis inom några veckor. Inför hemgång får alla patienter direktnummer till kirurg för frågor och uppföljning. Här kan du läsa mer information och svar på vanliga frågor kring åderbrocksoperationer

Håkan Rudström kirurg Åderbråckskliniken

Håkan Rudström

Medicine doktor, specialist i allmän- och kärlkirurgi.

Håkan Rudström har arbetat i många år inom kirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och dessförinnan på Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt Huddinge sjukhus. Han blev legitimerad läkare 1994. Är specialist i kirurgi sedan 2001 och i kärlkirurgi sedan 2008. Han disputerade inom kärlkirurgi vid Uppsala universitet 2013. Håkan har de senaste åren hyst ett stort intresse för åderbråckskirurgi och startade Uppsala åderbråcksklinik 2011.

Håkan Rudström kirurg Åderbråckskliniken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Håkan Rudström kirurg Åderbråckskliniken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Intresseanmälan