Fakta om åderbråck

Åderbråck är en mycket vanligt förekommande åkomma som drabbar ungefär en tredjedel av befolkningen någon gång under livet. Åderbråck är oftast ofarligt, men kan ibland orsaka obehag och leda till symtom som kräver vård. Många upplever det dessutom som psykiskt påfrestande, eftersom åderbråck ofta syns tydligt på huden. Det vanligaste är att få åderbråck på benen eller insidan av låtet. Som tur är så finns det mycket att göra för att hjälpa,  förebygga åderbråck och underlätta de symtom som redan uppstått. Om du vill behandla dina åderbråck erbjuder vi på Åderbråckskliniken smidiga behandlingar där ingen narkos eller övernattning krävs och med enbart lokalbedövning.

Vad är åderbråck?

Åderbråck är en åkomma som uppstår när venernas väggar eller klaffar är försvagade. Vener är de blodådror som för tillbaka blodet till hjärtat, och när de blivit försvagade skapas ett mer ineffektivt blodflöde. Det i sin tur leder till att det venösa blodet ansamlas i benen och ett venöst tryck fortplantas nedåt. Då vidgas venerna, de blir slingriga och läckaget nedåt i benen ökar. Detta är åderbråck.

Vener brukar delas upp i djupa och ytliga vener, det vill säga vener som går mellan muskler och de vener som ligger i fettlagret under huden. Det ytliga systemet utgörs framför allt av två venstammar. Den stora rosvenen (vena saphena magna) ansluter sig till det djupa vensystemet i ljumsken och den lilla rosvenen (vena saphena parva) som ansluter sig till det djupa vensystemet i knävecket.

Vanligtvis uppstår åderbråck i de ytliga venerna. Åderbråck uppstår uteslutande i underkroppen, oftast i benen. Detta beror på att venerna i underkroppen måste kämpa mot tyngdlagen, och har längre väg att transportera tillbaka blodet till hjärtat än venerna i överkroppen har.

Varför får man åderbråck?

Åderbråck kan uppstå av flera orsaker, och kommer ofta naturligt med åldern när venerna blir försvagade. Det är dock inte bara äldre som drabbas av åderbråck, utan det kan uppkomma även hos yngre personer. Studier visar att så mycket som en tredjedel av västvärldens befolkning får åderbråck i någon form.

Det finns flera faktorer som ökar risken för att åderbråck uppstår. De är bland andra övervikt, stillasittande och om du tidigare drabbats av blodpropp i benet. Tidigare forskning pekade på att åderbråck var vanligare bland kvinnor, men detta ifrågasätts i dagens forskningsresultat. Däremot är det också vanligt att åderbråck uppstår under graviditet, på grund av de hormonella förändringar och den plötsliga viktökning som en graviditet ofta innebär.

Åderbråck är dessutom genetiskt, så om dina föräldrar har åderbråck så är sannolikheten stor att även du kommer drabbas någon gång. Självklart kan du fortfarande underlätta symtomen och minska risken genom stödstrumpor, motion och andra förebyggande åtgärder, men du kan inte säkert förhindra åderbråck om du har anlag för att drabbas.

Symptom på åderbråck

Symtomen på åderbråck varierar, och det är vanligt att inte känna några fysiska obehag över huvud taget. Men det är också vanligt att faktiskt lida av en del fysiska obehag, såsom en känsla av tunga ben, spänningskänsla och värk över området. Du kan också drabbas av klåda, vadkramp, svullnad och att benet känns ömt. Ofta blir symtomen sämre under dagen och är som starkast på kvällen.

Det är vanligt att vristen/ankeln svullnar upp på grund av den vätska som läckt ut i omgivande vävnad. Detta är vanligtvis enkelt att lindra genom att använda stödstrumpor regelbundet. Dessutom upplever många åderbråck som estetiskt jobbigt, då åderbråcken ofta syns tydligt på benen.

De flesta symtomen är egentligen ofarliga, även om de kan kännas väldigt besvärande. Men vid en del symtom och obehag är det viktigt att uppsöka läkarvård för dina åderbråck. Det gäller bland annat om du får bensår som inte läker, svår smärta eller om huden runt ankeln mörknat markant. Du ska alltid uppsöka vård om du misstänker att smärtan inte beror på åderbråck utan på en blodpropp.

Hur kan jag motverka åderbråck?

Det finns flera åtgärder du kan ta till om du vill underlätta dina symtom eller hjälpa förebygga att åderbråck uppstår. Det handlar främst om att förbättra blodcirkulationen, på kort och lång sikt. För att minska risken för att åderbråck uppstår är viktnedgång (vid övervikt) och motion två mycket viktiga faktorer. 

Det är också viktigt att tänka på att inte stå eller sitta still för länge. När du behöver sitta still en längre stund, under exempelvis en flygresa eller om du av någon anledning är rörelsehindrad, kan stödstrumpor hjälpa mycket, både som förebyggande åtgärd och för att underlätta symtomen. När du sover kan det hjälpa att lägga benen högt.

Vi hjälper dig att slippa obehag

Om du störs av dina åderbråck, estetiskt eller på grund av fysiska obehag, är behandlingen ofta enkelt och smidig för dig. Här kan du läsa mer om våra åderbråcksoperationer där du oftast kan lämna kliniken efter bara några timmar. Vi använder enbart lokalbedövning och skonsamma behandlingsmetoder som inte ger någon ärrbildning.

Håkan Rudström kirurg Åderbråckskliniken

Håkan Rudström

Medicine doktor, specialist i allmän- och kärlkirurgi.

Håkan Rudström har arbetat i många år inom kirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och dessförinnan på Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt Huddinge sjukhus. Han blev legitimerad läkare 1994. Är specialist i kirurgi sedan 2001 och i kärlkirurgi sedan 2008. Han disputerade inom kärlkirurgi vid Uppsala universitet 2013. Håkan har de senaste åren hyst ett stort intresse för åderbråckskirurgi och startade Uppsala åderbråcksklinik 2011.

 

 

 

 
Håkan Rudström kirurg Åderbråckskliniken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Håkan Rudström kirurg Åderbråckskliniken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Intresseanmälan