Vad är åderbråck?

Vener är de blodådror som för blodet tillbaka till hjärtat, i detta fall från benen. I benens vener finns klaffar, dessa hjälper tillsammans med omkringliggande muskler blodflödet att flyta åt rätt håll.

Åderbråck uppstår när venernas klaffar eller venernas väggar är försvagade och därmed skapar ett ineffektivt blodflöde. Detta leder i sin tur till att venöst blod ansamlas i benen och ett venöst tryck fortplantas nedåt. I takt med det ökade trycket vidgas venerna i benen, blir slingriga och läckaget nedåt ökar. Det är alltså dessa onormalt utvidgade och slingriga vener som är åderbråck.

Vener brukar delas upp i djupa, som går mellan muskler, och ytliga, som ligger i fettlagret under huden. Åderbråck uppstår oftast i de ytliga venerna.

Det ytliga systemet utgörs framförallt av två venstammar. Den stora rosvenen (vena saphena magna) ansluter sig till det djupa vensystemet i ljumsken och den lilla rosvenen (vena saphena parva) som ansluter sig till det djupa vensystemet i knävecket.

Vem får åderbråck?​

Åderbråck är vanligt förekommande, vissa studier menar på så mycket som 1/3 av västvärldens befolkning har åderbråck i någon form. Tidigare studier har pekat på en högre förekomst bland kvinnor, detta har dock ifrågasatts under de senare årens forskningsresultat. Det går däremot att se att förekomsten av åderbråck tilltar med åldern, men att även yngre personer kan drabbas. Åderbråck kan vara ärftligt.

Vilka är symptomen på åderbråck?

Vanliga symtom vid åderbråck är tyngdkänsla och spänningskänsla. Ibland förekommer även klåda, ömhet, vadkramp och värk. Symptomen följer ofta en dygnsrytm där de tenderar att bli sämre under dagen fram till kvällen.

Ankel-svullnad

En svullnad över vristen på grund av att vätska från blodbanan läcker ut i omgivande vävnad. Lindras om man använder stödstrumpa regelbundet.

Hud symtom

Det höga ventrycket med läckage av vätska, blodceller och äggviteämnen påverkar hudens och underhudens kvalitet med kronisk hudskada som följd. De första tecknen på venösa hudproblem är åderbråckseksem (stas eksem) och missfärgning (hemosiderinfläckar). Ofta är dessa hudförändringar lokaliserade i området vid vristen.

Intresseanmälan