Metoder vid operation av åderbråck | Stockholm & Uppsala | Ta bort åderbråck | Åderbråcksoperation i Stockholm & Uppsala

Vår metodKonsultation

laserfiber-2

Vi erbjuder vid första besöket konsultation med specialist i allmänkirurgi och kärlkirurgi. Vid samma besök utförs ett ultraljud (duplex) som möjliggör val av behandlingsmetod. Vid önskemål kan datum för operation bokas.

Behandlingsmetoder

EVL (Endovenös laserkirurgi)
Under ultraljudskontroll kanyleras åderbråckens huvudstam (vena sphena magna eller saphena parva) och en laserfiber placeras i kärlet. Bedövningsvätska läggs som ett skyddande skikt runt huvudstammen.
Kärlet slutes med laserenergi och därmed upphör läckaget som försörjer och bildar åderbråcken.

Flebektomi
metodVia små snitt (ca 2-4mm) avlägsnas ytliga åderbråck segmentvis med ett specialinstrument. Dessa ”mini-snitt” behöver inte sys, och läker närmast utan synlig ärrbildning.

Duplex guidad skuminjektion (Foam)
Injektionsbehandling med ett skum av skleroserande medel under ultraljudskontroll som får åderbråcken att skrumpna ihop.

Mikrosklerosering
Injektionsbehandling som lämpar sig för ådernät och ”kärlspindlar”. Med en mycket tunn nål sprutas en lösning in i ådernätet som får kärlet att blekna. Ofta behövs ett par till tre behandlingssessioner för tillfredsställande resultat.

Vanligtvis tillämpas en kombination av ovanstående tekniker.

Fördelar med en åderbråcksklinik

• Högspecialiserad kirurg med intresse för åderbråcksproblematik.
• God kontinuitet med samma specialist och vårdenhet genom hela vårdförloppet.
• Hög tillgänglighet med minimala väntetider och enbart ett besök innan åtgärd.
• Modern och dokumenterat effektiv kirurgisk teknik, med tilltalande kosmetiskt resultat.
• Kortare konvalescens än traditionell öppen operationsteknik.
• Strukturerad uppföljning med duplex för att säkerställa ett bra kirurgiskt resultat.