Om Åderbråck | Vi tar bort åderbråck på ben | Ta bort åderbråck | Åderbråcksoperation i Stockholm & Uppsala

Om ÅderbråckveinBlodet tillbaka till hjärtat

Vener är de blodådror som skall föra blodet tillbaka till hjärtat, i detta fall från benen. Benens vener har klaffar som tillsammans med omkringliggande muskler hjälper blodflödet att flyta åt rätt håll.

Om klaffarna inte fungerar eller om venernas väggar är försvagade blir blodflödet ineffektivt. Venöst blod
ansamlas i benet och ett venöst tryck fortplanats nedåt. Venerna vidgar sig, blir slingriga och läckaget nedåt
ökar. De onormalt utvidgade och slingriga venerna kallas då för åderbråck.

Man brukar skilja mellan de djupa venerna som går mellan musklerna och de ytliga venerna, som ligger i fettlagret under huden. Det ytliga systemet utgörs framförallt av två venstammar, den stora rosvenen (vena saphena magna) som tömmer sig i det djupa systemet i ljumsken. Och den lilla rosvenen (vena saphena parva) som tömmer sig i det djupa systemet i knävecket.

Åderbråck är vidgade och slingriga vener som oftast utgörs av dessa stammar eller grenar från dessa stammar.

venklaffVem får åderbråck?

Åderbråck är vanligt förekommande, vissa studier visar att 1/3 av befolkningen i västvärlden har någon form av åderbråck. Tidigare studier har påvisat en kvinnlig dominans, men detta kan ifråga sättas med senare studieresultat. Förekomsten
tilltar med åldern, men åderbråck drabbar även yngre personer. Det finns en ärftlig belastning,
d.v.s. ofta har en nära anhörig åderbråck.

Symtom på åderbråck

Vanliga symtom vid åderbråck är tyngdkänsla och spänningskänsla. Ibland förekommer även klåda, ömhet, vad-kramp, och värk. Symtomen uppvisar ofta en dygnsvariation där de tenderar att bli sämre under dagen till kvällen. Besvären lindras av högläge eller kompressionsbehandling (stödstrumpa).

Ankel-svullnad

En svullnad över vristen p.g.a. att vätska från blodbanan läcker ut i omgivande vävnad.

Hud symtom

Det höga ventrycket med läckage av vätska, blodceller och äggviteämnen påverkar hudens och underhudens
kvalitet med kronisk hudskada som följd. De första tecknen på venösa hudproblem är åderbråckseksem
(stas eksem) och missfärgning (hemosiderinfläckar). Oftast är dessa hudförändringar lokaliserade i området
vid vristen.

Senare tecken på hudskada är ärrbildning i underhudens fettlager (lipodermatoskleros) och venösa bensår.

Indelning

Baserat på åderbråckens kliniska bild kan de delas i sex stadier/grupper:

1. Ådernät
2. Ytliga åderbråck
3. Åderbråck och bensvullnad
4. Hudförändringar i form av eksem eller missfärgning
5. Läkt bensår
6. Aktivt öppet bensår

Läs mer om åderbråck på 1177.se