COVID-19

COVID-19 är en utmaning för vården och samhället. För att göra ditt besök så säkert som möjligt för oss alla har vi infört en del åtgärder.

Besökstider att boka är glesare. Sannolikheten att du möter annan kund i väntrummet är väldigt liten. Våra väntrum är i jämförelse ovanligt stora, och nu med längre avstånd mellan stolar och fåtöljer. På behandlingsdagen får du likt tidigare ett eget vilorum med handfat, handsprit och egen minibar med kylda drycker.

Vi som arbetar på kliniken använder munskydd och visir.

Vid besöket blir du mottagen av syster som visar dig till entréns handsprit.

Vi avspritar dörrhandtag, hårda ytor på stolar, soffor och i väntrum, reception och vilorum regelbundet flera gånger dagligen. Tyvärr är våra populära fruktskålar borttagna under denna period.

Vi ser helst att du kommer ensam till mottagningen, om möjligt. På sjukhuset finns andra stora ytor där medföljare under tiden kan vistas.

Om du känner minsta symtom på luftvägssymtom, feberkänsla eller oro, så är det nödvändigt att skjuta på besök, avboka eller kontakta oss för rådgivning. Likt tidigare utan kostnad eller andra påföljder.

I övrigt, som alltid följer vi Socialstyrelsens föreskrifter för vårdhygien, och rekommendationer för allmänna utrymmen och handikappanpassat hygienrum.

För din och vår säkerhet.

Hälsningar från oss på Åderbråckskliniken.

Intresseanmälan